Bharatiya Lok Nyay Party Leadership

Shri Devendra Kumar Saxena
(National President)
Shri Vinod Katiyar
(National Chief Gen. Secretary)
Shri Krishan Sharma
(National General Secretary) Incharge Legal Section
Shri Surendra Kumar Soni
(National General Secretary) Incharge- Rajsthan/Gujrat
Shri Sunil Kumar Bhatnagar
( National Treasure)
Smt. Sangeeta Dubey Ali
(National Secretary)